Door de huidige regelgeving zijn wij beperkt geopend.

Aanleveren of uitgifte van goederen:

maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur

 

De maatregelen van de regering hebben tijdelijk een streep gezet door een deel van onze activiteiten namelijk:

  • Het pand is tijdelijk niet toegankelijk voor klanten.

 

Wat nog wel tot de mogelijkheden behoord:

  • Inleveren van goederen aan de deur; u levert uw goederen af en wacht in de hal tot wij uw afgifte bewijs hebben gemaakt, uitsluitend op afspraak.
  • Uitgifte van gekochte goederen aan de deur; wij zoeken uw spullen van tevoren op en geven ze bij de deur af, U wacht buiten ook uitsluitend op afspraak.
  • U maakt een afspraak via de afspraak planner op de website of telefonisch (023-5319408) (als u geen afspraak heeft kunnen we u helaas niet helpen)
  • Bent u een handelaar en komt u meerdere goederen brengen of laden neem dan sowieso even telefonisch contact met ons op zodat wij een en ander kunnen voorbereiden; wij mogen meerdere goederen afgeven als het om 'business to business' gaat.
  • Taxatie aan huis voor inbreng volgende veiling, successieaangifte of verzekering.

Als de situatie veranderd geven wij een nieuwe update.

 

Afspraken voor aanleveren of uitgifte kunt u eenvoudig plannen in onze afspraak planner.

 

Voor vragen kunt u bellen, een bericht sturen via e-mailfacebook of instagram

Due to current regulations, we are open to a limited extent.

Delivery or issue of goods: Monday to Friday from 08:00 - 12:00 and 13:00 - 16:30

 

The measures of the government have temporarily put an end to part of our activities, namely:

  • The property is temporarily not accessible to customers.

 

What is still possible:

  • Handing in goods at the door; you deliver your goods and wait in the hall until we have issued your proof of delivery, by appointment only.
  • Issuing of purchased goods at the door; We will look up your belongings in advance and hand them over at the door. You wait outside also by appointment only.
  • You make an appointment via the appointment planner on the website or by telephone (+31235319408) (if you do not have an appointment, unfortunately we cannot help you)
  • If you are a trader and you come to bring or load multiple goods, please contact us by telephone anyway so that we can prepare a few things; we may issue multiple goods when it comes to 'business to business'.
  • Valuation at home for input next auction, inheritance tax appraisal or Insurance appraisal.

If the situation changes, we will issue a new update.

 

You can easily schedule appointments for delivery or issue in our appointment planner.

 

For questions you can call, send a message via e-mail facebook or instagram

Oprechte Veiling Haarlem

Bilderdijkstraat 1 a
2013 EG Haarlem

info@oprechteveiling.nl

[T] 023-5319408 - [F] 023-5316486

Blijf up-to-date!

Facebook
NieuwsbriefNieuwsbrief